Monday, June 18, 2012

saya belajar!

Saya belajar, bahawa saya tidak dapat memaksa orang lain mencintai saya. Saya hanya dapat melakukan sesuatu untuk orang yang saya cintai.

Saya belajar, bahawa memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan dan hanya beberapa detik saja untuk menghancurkannya.

Saya belajar, bahawa sahabat terbaik bersama saya dapat melakukan banyak hal dan kami selalu memiliki waktu terbaik.

Saya belajar, bahawa orang yang saya kira adalah orang yang jahat justru adalah orang yang membangkitkan semangat hidup saya kembali serta orang yang begitu perhatian pada saya.

Saya belajar, bahawa persahabatan sejati sentiasa tumbuh walau dipisahkan oleh jarak yang jauh. Beberapa diantaranya melahirkan cinta sejati.

Saya belajar, bahawa jika seseorang tidak menunjukkan perhatian seperti yang saya inginkan, bukan bererti bahawa dia tidak mencintai saya.

Saya belajar, bahawa saya harus belajar mengampuni diri sendiri dan orang lain, kalau tidak mahu dikuasai perasaan bersalah terus-menerus.

Saya belajar, bahawa lingkungan dapat mempengaruhi peribadi saya, tapi saya harus bertanggungjawab untuk apa yang telah saya lakukan.

Saya belajar, bahawa dua manusia dapat melihat sebuah benda, tapi kadang dari sudut pandang yang berbeda.

Saya belajar, bahawa tidaklah penting apa yang saya miliki, tapi yang penting adalah siapa saya ini sebenarnya.

Saya belajar, bahawa tidak ada yang serba cepat di dunia ini, semua memerlukan proses dan pertumbuhan, kecuali saya ingin sakit hati.

Saya belajar, bahawa saya harus memilih apakah menguasai sikap dan emosi atau sikap dan emosi itu yang menguasai diri saya.

Saya belajar, bahawa saya punya hak untuk marah, tetapi itu bukan bererti saya harus benci dan berlaku bengis.

Saya belajar, bahawa orang-orang yang saya kasihi justeru sering diambil segera dari kehidupan saya.

Selamat belajar.
http://3.bp.blogspot.com/_3f95iVVUx6I/TETTcvbWDgI/AAAAAAAAPmg/sMP3vk-9NRs/s1600/rain-7.jpg sumber : facebook

No comments:

Post a Comment